Make your own free website on Tripod.com

 

אַל-חַאסִי  Al-Hasi  الحاسي

 (אַ-דִּקְס, אַל-וַלַאיִדַה)

 

נתונים כלליים

 

נ"צ :                              1235.1063

גובה מעל פני הים :            120 מ'

נפה (1945) :                   באר שבע

מחוז (1945) :                  עזה

שם המקום כיום:               (אין)

ישובים סמוכים כיום:           איתן

הצג את מפת האיזור

 

שטח

שטח כולל (1945):             אין נתונים

בעלות על הקרקע (1945):   אין נתונים

 

אוכלוסיה

הרכב אתני/דתי:                ערבים מוסלמים (בדואים)

מס' תושבים (1922):          אין נתונים

       "       (1931):           אין נתונים

       "       (1945):           אין נתונים

       "       (1948):           אין נתונים

 

כיבוש וגירוש

תאריך נפילה:                   16.9.1948

מגיני הישוב:                     אין נתונים

יחידה כובשת:                   חטיבה 11 (יפתח)

תאריך נטישה/גירוש:          אין נתונים

סיבת נטישה:                    ?

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

הוקמו לפני 1948:              (אין)      

הוקמו אחרי 1948:             (אין)

על חורבות הישוב:             (אין)

 

 

תיאור כללי

אל-חאסי היה ריכוז של בדואים בצפון הנגב, ממערב לתל אל-חאסי. תושביו היו בני השבטים א-דקס ואל-ולאידה. א-דקס, שבט חשוב וגדול במטה הג'באראת, מנה מעל ל-600 נפש על פי אל-עארף (1937). שבט אל-ולאידה, שנתפלג מא-דקס ב-1929, מנה מעל 100 נפש.[1]

 

1948 - נפילת הכפר

חטיבת "יפתח" כבשה את תל אל-חאסי הסמוך לכפר ב-16 בספטמבר 1948.[2]

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

אין.

 

מה נשאר מהכפר

הכפר אינו קיים היום. הפליטים נמצאים בירדן וברצועת עזה.[3]

 

 

הערות

1. אל-עארף, עמ' 121, 122.

2. ברזנר, עמ' 288. ורד, עמ' 44.

3. ראה טבלת פליטים במפת Palestine Land Society.

 

מקורות

אל-עארף עארף, תולדות באר שבע ושבטיה (תרגום: מ. קפליוק, 1937).

ברזנר עמיעד, הנגב בהתיישבות ובמלחמה (משרד הבטחון, 1994).

ורד אברהם, חזית הדרום בין סיני לחברון, (יאיר, 1996).

מפות ממשלת המנדט (1942) קנ"מ 1:100,000, הדפסה מחודשת 1959.

מפה של נפת באר שבע ב-1948 בהוצאת Palestine Land Society, London (2002).

מפות המרכז למיפוי ישראל, קנ"מ 1:50,000.