Make your own free website on Tripod.com

 

אַל-מַקְחַז  Al-Maqhaz  المقحز

 (אַ-סַעַאדִנַה)

 

נתונים כלליים

 

נ"צ :                              1310.1020

גובה מעל פני הים :            240 מ'

נפה (1945) :                   באר שבע

מחוז (1945) :                  עזה

שם המקום כיום:               משלט מאחז

ישובים סמוכים כיום:           (אין)

הצג את מפת האיזור

 

שטח

שטח כולל (1945):             כ-10,000 דונם*

בעלות על הקרקע (1945):   אין נתונים

 

אוכלוסיה

הרכב אתני/דתי:                ערבים מוסלמים (בדואים)

מס' תושבים (1922):          אין נתונים

       "       (1931):           אין נתונים

       "       (1945):           אין נתונים

       "       (1948):           אין נתונים

 

כיבוש וגירוש

תאריך נפילה:                   30.9.1948

מגיני הישוב:                     הצבא המצרי

יחידה כובשת:                   חטיבה 11 (יפתח)

תאריך נטישה/גירוש:          אין נתונים

סיבת נטישה:                    ?

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

הוקמו לפני 1948:              (אין)      

הוקמו אחרי 1948:             (אין)

על חורבות הישוב:             (אין)

 

 

תיאור כללי

אל-מקחז היה ישוב בדואי בנגב הצפוני, בשיפוליו המערביים של הר חברון. הוקם על שרידי ישוב עתיק. תושביו היו בני שבט א-סעאדנה, שהיו מפולגים לשני פלגים: סעאדנה א-נוירי ובראשם השיח' סלימאן אל-נוירי; סעאדנה אבו ג'ריבאן ובראשם השיח' מוחמד אבו ג'ריבאן. לפי המסורת שלהם הם צאצאיו של סעד, מחבריו של הנביא מוחמד, ומוצאם ממכה שבחצי-האי ערב. עד 1929 היו חלק משבט אל-וחידאת, ובשנה זו נתפלגו ממנו. מספרם כ-500 איש על פי אל-עארף (1937).[1]

 

1948 - נפילת הכפר

במקום זה ניטשו אחד הקרבות הקשים במלחמת 1948.

חטיבת "יפתח" כבשה את תל אל-חאסי הסמוך לכפר ב-16 בספטמבר 1948.[2]

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

אין.

 

מה נשאר מהכפר

הכפר אינו קיים היום. הפליטים נמצאים בירדן וברצועת עזה.[3]

 

 

הערות

* בקירוב, ע"פ סימון שטחי השבטים במפת Palestine Land Society.

 

1. אל-עארף, עמ' 121, 122.

2. ברזנר, עמ' 288. ורד, עמ' 44.

3. ראה טבלת פליטים במפת Palestine Land Society.

 

מקורות

אל-עארף עארף, תולדות באר שבע ושבטיה (תרגום: מ. קפליוק, 1937).

ברזנר עמיעד, הנגב בהתיישבות ובמלחמה (משרד הבטחון, 1994).

ורד אברהם, חזית הדרום בין סיני לחברון, (יאיר, 1996).

מפות ממשלת המנדט (1942) קנ"מ 1:100,000, הדפסה מחודשת 1959.

מפה של נפת באר שבע ב-1948 בהוצאת Palestine Land Society, London (2002).

מפות המרכז למיפוי ישראל, קנ"מ 1:50,000.