Make your own free website on Tripod.com

 

אַל-מַשַארִפַה  Al-Masharifa  المشارفة

 (אַ-רֻּתַיְמַאת – אַל-פֻקַרַא)

 

נתונים כלליים

 

נ"צ :                              1277.1070

גובה מעל פני הים :            170 מ'

נפה (1945) :                   באר שבע

מחוז (1945) :                  עזה

שם המקום כיום:               אחוזם

ישובים סמוכים כיום:           אחוזם

הצג את מפת האיזור

 

שטח

שטח כולל (1945):             כ-6,000 דונם*

בעלות על הקרקע (1945):   אין נתונים

 

אוכלוסיה

הרכב אתני/דתי:                ערבים מוסלמים (בדואים)

מס' תושבים (1922):          אין נתונים

       "       (1931):           כ-450

       "       (1945):           אין נתונים

       "       (1948):           כ-800

 

כיבוש וגירוש

תאריך נפילה:                   אוקטובר 1948

מגיני הישוב:                     אין נתונים

יחידה כובשת:                   אין נתונים

תאריך נטישה/גירוש:          אין נתונים

סיבת נטישה:                    ?

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

הוקמו לפני 1948:              (אין)      

הוקמו אחרי 1948:             אחוזם, שלוה

על חורבות הישוב:             אחוזם

 

 

תיאור כללי

אל-משארפה היה כפר בדואי בצפון הנגב, שמונה ק"מ דרומית לאל-פאלוג'ה, על אם הדרך פאלוג'ה-באר שבע. תושבי הכפר נמנו עם בני השבט א-רתימאת - פלג אל-פוקרא ("העניים"). מוצא שבט א-רתימאת מבחריין. על פי אל-עארף (1937) מספרם של בני פלג אל-פוקרא היה "קרוב לחמש מאות" ובראשם עמד שיח' ח'ליל אל-משארפה.[1] ככל הנראה מספרם ב-1948 הגיע לכדי 800 נפש.

 

1948 - נפילת הכפר

אין בידנו מידע על כיבוש הכפר, אולם על פי מיקומו נראה כי נתפס בידי הצבא הישראלי באוקטובר 1948.

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

שני ישובים הוקמו על אדמות הכפר: "אחוזם" (1950) – על חורבות הכפר ממש; "שלוה" (1952) – מצפון לכפר.[2]

 

מה נשאר מהכפר

הכפר אינו קיים היום. רוב תושביו הם פליטים בירדן.[3]

 

 

הערות

* בקירוב, ע"פ סימון שטחי השבטים במפת Palestine Land Society.

 

1. אל-עארף, עמ' 125-126.

2. כל מקום ואתר, שם. תיחום אדמות השבט ע"פ הסימון במפת Palestine Land Society.

3. טבלת פליטים במפת Palestine Land Society.

 

 

מקורות

אל-עארף עארף, תולדות באר שבע ושבטיה (תרגום: מ. קפליוק, 1937).

כל מקום ואתר (משרד הבטחון, 1995), הערכים "אחוזם" (עמ' 22), "שלוה" (עמ' 307).

מפות ממשלת המנדט (1942) קנ"מ 1:100,000, הדפסה מחודשת 1959.

מפה של נפת באר שבע ב-1948 בהוצאת Palestine Land Society, London (2002).

מפות המרכז למיפוי ישראל, קנ"מ 1:50,000.