Make your own free website on Tripod.com

 

עין עישה 'Ein 'Aysha عين عيشة

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2275.2732

גובה מעל פני הים :            930 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה 

מס' תושבים (1967)* :        930

תאריך נפילה :                  יוני 1967

יחידה כובשת :                  אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:     (אין)

 

 

כפר סורי נטוש במרכז הגולן, כ-8 ק"מ מדרום לקוניטרה. תושביו היו ממוצא תורכמני, שהקימו את הכפר בסוף המאה ה-19. החוקר הגרמני גוטליב שומאכר מזכיר בשנת 1913 את התיישבותם של התורכמנים (משבט "ערב א-זבקליה") במקום. הוא מנה שם 105 בקתות, ובית ספר, שבו לימדו תורכית וערבית. במפקד 1960 נמנו בכפר 757 תושבים, ומספר זה גדל לכדי 930 נפש בשנת 1967. הכפר נכבש בידי הצבא הישראלי ביוני 1967 והוחרב. באוקטובר 1973 שוחרר לזמן קצר בידי הצבא הסורי, אך שב ונכבש בידי ישראל.

 

 

הערות:

* מספר התושבים בשנת 1967 חושב לפי נתוני מפקד האוכלוסין 1960 בתוספת 3% ריבוי טבעי לכל שנה.

 

מקורות:

אבל עופר, "היכן הגולן האמיתי?", טבע וארץ 248 (מרץ 1992).

קיפניס יגאל, "המפה הישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים", קתדרה 116 (תמוז תשס"ה), עמ' 117-146.

שור נתן, תולדות הגולן (אפי מלצר, 2002), עמ' 187.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.