Make your own free website on Tripod.com

 

עין זיואן 'Ein Ziwan عين زوان

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2266.2782

גובה מעל פני הים :            950 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה 

מס' תושבים (1967)* :        980

תאריך נפילה :                  10.6.1967

יחידה כובשת :                  אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:     עין זיון

 

 

כפר סורי הרוס במרכז רמת הגולן, 3 ק"מ דרומית דרומית-מזרחית לקוניטרה. פירוש השם זיואן: צמח בר הגדל בין החיטה. הכפר נוסד בידי מתיישבים צ'רקסים בסוף שנות ה-70 של המאה ה-19. החוקר הגרמני גוטליב שומאכר מנה בכפר 120 "בקתות" בשנת 1913, וציין כי לרובן גג עשוי תבן וחומר ולמיעוטן יש גג רעפים. במפקד 1960 נמנו בכפר 796 תושבים, וב-1967 התגוררו בו כ-980 נפש. הכפר נכבש על ידי הצבא הישראלי ב-10 ביוני 1967, תושביו נותרו בו למשך תקופה קצרה לאחר הכיבוש, ולאחר מכן עזבו או גורשו. הישראלים החריבו את הכפר. ב-23 בינואר 1968 התנחלה קבוצת ישראלים במחנה צבאי סורי נטוש כ-2 ק"מ ממערב לכפר, והמתנחלים קראו לעצמם "קיבוץ עין זיון" על שמו של הכפר הסורי החרב. ההתנחלות פונתה מתושביה עם פרוץ מלחמת אוקטובר 1973, אך הצבא הסורי לא הגיע אליה. עם סיום המלחמה שבו המתיישבים וכיום מונה ההתנחלות כ-200 נפש ושטחה עומד על כ-6,000 דונם.

 

 

הערות:

* מספר התושבים בשנת 1967 חושב לפי נתוני מפקד האוכלוסין 1960 בתוספת 3% ריבוי טבעי לכל שנה.

 

מקורות:

אבל עופר, "היכן הגולן האמיתי?", טבע וארץ 248 (מרץ 1992).

קיפניס יגאל, "המפה הישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים", קתדרה 116 (תמוז תשס"ה), עמ' 117-146.

שור נתן, תולדות הגולן (אפי מלצר, 2002), עמ' 188, 288.

כל מקום ואתר (משרד הבטחון, 1995), הערך "עין זיון", עמ' 250.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.