Make your own free website on Tripod.com

 

פרג' Farj فرج

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2282.2627

גובה מעל פני הים :            737 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה 

מס' תושבים (1967) :         אין נתונים

תאריך נפילה :                  יוני 1967

יחידה כובשת :                  אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:     (כיום אין; בעבר: יונתן)

 

 

כפר סורי נטוש במרכז רמת הגולן, כ-18 ק"מ מדרום לקוניטרה ו-3 ק"מ ממערב לתל אל-פארס (הר פרס). הכפר היה ממוקם על גבעה בגובה 737 מ' מעל פני הים.

ראשיתו של הישוב במקום בתקופה ההלניסטית או הרומית. בסקר ארכאולוגי ישראלי נתגלו באתר שרידי בניה גסה מאבני בזלת וכלי חרס מהתקופה הנ"ל. בתקופה הביזנטית היה במקום כפר גדול, עם אוכלוסיה מעורבת של נוצרים, יהודים, ויהודים-נוצרים. מתקופה זו נתגלו שתי "וילות" במדרון הצפוני והדרומי של ההר שלכל אחת מהן באר חצובה בסלע, וכן שורת מבנים שנבנו בצורת חצי מעגל. על משקופי חלק מהבתים נמצאו חרותים סמלים יהודיים (לולבים, אתרוגים, מנורות), ויחד עם כתובות בעברית וארמית מרמזות על כך שלפחות חלק מהאוכלוסיה היתה יהודית. סמלים ייחודיים אחרים מרמזים על אוכלוסיה של יהודים-נוצרים, והדבר אינו מפתיע שכן יהודים-נוצרים שנרדפו בגלל אמונתם התיישבו בגולן ובחורן. מרכיב שלישי באוכלוסית הכפר היו נוצרים ממוצא ערבי שישבו במזרח הגולן (ע'סאנים). על כך מעידים כתובות ביוונית וצלבים חרותים על משקופי הבתים.

המקום יושב מחדש בתקופה הממלוכית, ועל כך מעידים חסרים ממלוכיים ומטבע ממלוכי שנתגלו בסקר הארכאולוגי. בשלב זה, הבתים העתיקים של התקופה הביזנטית שופצו או נבנו מחדש. לאחר מכן ננטש הכפר והוקם מחדש שוב בסוף המאה ה-19 או בתחילת המאה ה-20 על ידי מתיישבים צ'רקסים. בשלב זה נבנו בתי אבן עם גגות עץ מכוסות עפר. אולם החוקר הגרמני הוגו גרוסמן מצא את הכפר עזוב ב-1907, ולדעתו הוא היה מאוכלס רק בעונת הקציר. שומאכר תאר בשנת 1913 את המקום ככפר אריסים עלוב בבעלותו של שיח' כורדי ובו כ-20 בקתות הרוסות למחצה. לדבריו, אותו שיח' יישב באיזור בדואים כדי שיעבדו את אדמותיו.

הכפר נכבש על ידי הצבא הישראלי ביוני 1967 והוחרב. באוקטובר 1973 שוחרר לזמן קצר בידי צבא סוריה אך שב ונכבש בידי הישראלים. ב-1976 התנחלו בכפר חברי תנועת "בני עקיבא" וקראו למקום "יונתן". כעבור שנתיים עזבו את המקום והתנחלו מערבה משם ליד הכפר הנטוש תנוריה. הישוב "יונתן" מונה כיום כ-300 תושבים.

בכפר עצמו נותרו כמה בתים שעדיין עומדים על תילם. סביבם גלי אבנים והריסות. בתל פרג' נותרו בתים כמעט שלמים מהתקופה הביזנטית.

 

תמונות

 

מקורות:

דופין קלודין ושמעון גיבסון, "ישובים עתיקים וסביבתם בלב הגולן – תוצאותיהן של עשר שנות סקר (1978-1988)", קתדרה 73 (ספטמבר 1994).

כל מקום ואתר (משרד הבטחון, 1995), הערכים "פרג' (חרבת פרג)", עמ' 266, "יונתן", עמ' 150.

קיפניס יגאל, "המפה הישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים", קתדרה 116 (תמוז תשס"ה), עמ' 117-146.

שור נתן, תולדות הגולן (אפי מלצר, 2002), עמ' 59, 64, 184, 189.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.

סיור באתר.