Make your own free website on Tripod.com

 

פזארה Fazara فزارة

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2273.2690

גובה מעל פני הים :            820 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה 

מס' תושבים (1967)* :        240

תאריך נפילה :                  יוני 1967

יחידה כובשת :                  אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:     (אין)

 

 

כפר סורי נטוש במרכז רמת הגולן, 12 ק"מ מדרום לקוניטרה. ממזרח לכפר – תל פזארה (גבעת פזרה) שגובהו 873 מ'. תושביו היו ממוצא צ'רקסי.

ככל הנראה לא מדובר בכפר עתיק שכן לא ידוע על ישוב במקום בתקופה הקודמת למאה ה-19. חוקר הגולן בשנים 1884-1885 גוטליב שומאכר מנה בכפר 12 בקתות, וציין כי הם מאוכלסים על ידי בדואים רק בעונת החורף. בשנת 1913 שומאכר מוסר כי במקום 48 בקתות, מהם 44 של בדואים משבט אל-סבארג'ה, ו-4 של צ'רקסים. מכאן נראה שצ'רקסים החלו להתיישב בכפר ואולי אף דחקו ממנו את הבדואים, שכן קיפניס במאמרו מונה את הכפר כישוב צ'רקסי. במפקד 1960 נמנו בכפר 193 תושבים, ובשנת 1967 הגיע מספרם לכדי 240 נפש.

המקום נכבש בידי צבא ישראל ביוני 1967 והוחרב. באוקטובר 1973 שוחרר המקום לזמן קצר בידי צבא סוריה, והדיויזיה המשוריינת ה-1 אף מיקמה את מפקדתה בתל פזארה הסמוך.

 

 

הערות:

* מספר התושבים בשנת 1967 חושב לפי נתוני מפקד האוכלוסין 1960 בתוספת 3% ריבוי טבעי לכל שנה.

 

מקורות:

קיפניס יגאל, "המפה הישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים", קתדרה 116 (תמוז תשס"ה), עמ' 117-146.

שור נתן, תולדות הגולן (אפי מלצר, 2002), עמ' 172, 188.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.