Make your own free website on Tripod.com

 

ג'ויזה Juweiza جويزة

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2287.2715

גובה מעל פני הים :            920 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה 

מס' תושבים (1967)* :        1,080

תאריך נפילה :                  יוני 1967

יחידה כובשת :                  אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:     אלוני הבשן

 

 

כפר סורי הרוס במרכז רמת הגולן, כ-10 ק"מ דרומית לקוניטרה. רוב תושביו היו ממוצא קווקזי (צ'רקסים), וכשליש - תורכמנים. בתי הכפר היו בנויים מאבני בזלת. בכפר היה מסגד ובית ספר. התושבים השתמשו במי המעיין הסמוך – עין אל-ג'ויזה.

ראשיתו של הכפר כנראה בתקופה ההלניסטית או הרומית. בתקופה הביזנטית היה שם ישוב נוצרי או פגאני. המקום יושב מחדש על ידי מתיישבים צ'רקסים בסוף שנות ה-70 של המאה ה-19. החוקר הגרמני גוטליב שומאכר (Gottlieb Schumacher) שערך סקר בגולן בשנים 1884-1885 מנה שם 300 תושבים מעל גיל 10, וכן 70 "בקתות". הוא מתאר את המקום ככפר פורח. במפקד 1960 נמנו בו 877 תושבים, מהם 674 צ'רקסים ו-203 תורכמנים. בשנת 1967 מנה הכפר כ-1,080 נפש.

הכפר נכבש בידי הצבא הישראלי ביוני 1967 והוחרב. באוקטובר 1973 המקום שוחרר לזמן קצר בידי כוחות סוריים, אך שב ונכבש מחדש בידי הציונים. בשנת 1981 הקימו הישראלים את ההתנחלות "אלוני הבשן" מצפון לחורבות הכפר.

הכפר כיום הרוס לחלוטין, וגלי אבנים והריסות פזורים על פני שטח נרחב. המקום משמש למרעה של סוסים. מעיין הכפר מייצר קילוח דק של מים, שזורמים דרומה.

 

תמונות

 

קישור מעניין:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3085379,00.html

 

הערות:

* מספר התושבים בשנת 1967 חושב לפי נתוני מפקד האוכלוסין 1960 בתוספת 3% ריבוי טבעי לכל שנה.

 

מקורות:

קיפניס יגאל, "המפה הישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים", קתדרה 116 (תמוז תשס"ה), עמ' 117-146.

שור נתן, תולדות הגולן (אפי מלצר, 2002), עמ' 64, 169.

כל מקום ואתר (משרד הבטחון, 1995), הערך "אלוני הבשן", עמ' 26.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.

סיור באתר.