Make your own free website on Tripod.com

 

מע'אר שבעא Mughar Shab'a مغار شبعا

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2124.2961

גובה מעל פני הים :            300 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה

מס' תושבים (1967) :         אין נתונים

תאריך נפילה :                  10.6.1967

יחידה כובשת :                  חטיבה 45

ישובים על אדמות הכפר:     (אין)

 

 

כפר סורי הרוס בצפון רמת הגולן, במורדות הדרומיים-מערביים של ג'בל רוס. נכבש בידי יחידות של חטיבה 45 ב-10 ביוני 1967. בסקר ארכאולוגי ישראלי שנערך לאחר הכיבוש נתגלתה בחלקו התחתון של הכפר דרך עתיקה, אולי רומית, שכן נתגלו שם אבני מיל רומיות (על אחת מהן נמצאת כתובת מראשית המאה ה-2).

 

 

מקורות:

כל מקום ואתר (משרד הבטחון, 1995), הערך "מע'אר שבעא", עמ' 201. באופן די תמוה כפר זה מוזכר בלקסיקון ככפר קיים.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.