Make your own free website on Tripod.com

 

מומסיה Mumsiyya ممسيّة

(אל-ע'סאניה)

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2279.2760

גובה מעל פני הים :            960 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה

מס' תושבים (1967)* :        480

תאריך נפילה :                  יוני 1967

יחידה כובשת :                  אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:     (אין)

 

 

כפר סורי הרוס במרכז רמת הגולן, כ-5 ק"מ מדרום לקוניטרה, למרגלות תל אל-ע'סאניה (הר בני רסן). רוב תושביו היו צ'רקסים, ומיעוטם תורכמנים.

ראשיתו של הישוב במקום כנראה בתקופה ההלניסטית או הרומית. בתקופה הביזנטית היתה שם עיירה, שנקראה על ידי הערבים "ע'סאניה" (ע"ש השבט הערבי בנו ע'סאן שהתיישב במזרח הגולן). המקום יושב מחדש על ידי מתיישבים צ'רקסים בסביבות שנת 1878. החוקר הגרמני גוטליב שומאכר (Gottlieb Schumacher) שערך סקר בגולן בשנים 1884-1885 מצא בכפר 330 תושבים מעל גיל 10 ו-82 "בקתות". הכפר נעזב לאחר כמה שנים מסיבות בריאותיות, והוקם מחדש כמה מאות מטרים ממזרח לכפר הקודם. שומאכר, שחזר וביקר בגולן בשנת 1913 מצא שם 80 "בקתות אבן". לדבריו המתיישבים הצ'רקסים מעבדים בהצלחה כרמים ופרדסים. במפקד 1960 נמנו בכפר 393 תושבים, מהם 303 צ'רקסים ו-90 תורכמנים. מספר התושבים גדל לכדי 480 נפש בשנת 1967.

ביוני 1967 נכבש הכפר בידי הצבא הישראלי והוחרב. באוקטובר 1973 ניסתה הדיויזיה הממוכנת הסורית מס' 9 לפרוץ בגזרה זו אל תוך הגולן הכבוש. אולם בלילה שבין ה-6 ל-7 באוקטובר לא הצליחה חטיבת השריון הסורית 43 להגיע אל הכפר, ונעצרה במרחק קצר מדרום לו על ידי פלוגת טנקים מוקטנת מגדוד 82 בפיקודו של סרן מאיר זמיר. בקרב זה הושמדו לפחות 30 טנקים ונגמ"שים סוריים.

הכפר כיום הרוס לחלוטין ולא נותר לו כל זכר למעט כמה גלי אבנים בשדה.

 

תמונות

 

הערות:

* מספר התושבים בשנת 1967 חושב לפי נתוני מפקד האוכלוסין 1960 בתוספת 3% ריבוי טבעי לכל שנה.

 

מקורות:

אבל עופר, "היכן הגולן האמיתי?", טבע וארץ 248 (מרץ 1992).

הבר איתן, זאב שיף (עורכים), לקסיקון מלחמת יום הכיפורים (כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2003), הערך "זמיר מאיר ("טייגר"), סרן", עמ' 151-152.

מילשטיין אורי, קריסה ולקחה (שרידות, 1993), עמ' 217.

קיפניס יגאל, "המפה הישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים", קתדרה 116 (תמוז תשס"ה), עמ' 117-146.

שור נתן, תולדות הגולן (אפי מלצר, 2002), עמ' 63, 64, 171, 188.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.

סיור באתר.