Make your own free website on Tripod.com

 

קוניטרה Quneitra قنيطرة

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2274.2813

גובה מעל פני הים :            950 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה

מס' תושבים (1967) :         21,010

תאריך נפילה :                  10.6.1967

יחידה כובשת :                  חטיבה 1

ישובים על אדמות הכפר:     (אין)

 

 

עיר נטושה ברמת הגולן הסורית, ששימשה כבירת המחוז "קוניטרה" שכלל את כל כפרי הגולן. היתה בשליטת ישראל במשך 7 שנים (1967-1974). פירוש שמה בערבית: קשת.

 

 

 

 

מקורות:

אורן מיכאל, שישה ימים של מלחמה (כנרת,זמורה-ביתן, דביר, 2004), עמ' 352.

דיין דוד, מחרמון עד סואץ (מסדה, 1967), עמ' 248.

שור נתן, תולדות הגולן (אפי מלצר, 2002), עמ' 132, 181.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.