Make your own free website on Tripod.com

 

צירת א-דיב Sirat ad-Diyab صيرة الديب

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2149.2876

גובה מעל פני הים :            520 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה 

מס' תושבים (1967) :         אין נתונים

תאריך נפילה :                  9.6.1967

יחידה כובשת :                  גדוד 129 (חטיבה 8)

ישובים על אדמות הכפר:     (אין)

 

 

כפר סורי נטוש בצפון רמת הגולן, 7 ק"מ מדרום לבאניאס. במקום זה נערכה הפריצה העיקרית של הצבא הישראלי לרמת הגולן במלחמת יוני 1967. הכפר נכבש בשעות הראשונות של הלחימה בגולן, ב-9 ביוני, בידי גדוד השריון 129 בפיקודו של סא"ל אריה בירו.

 

מקורות:

אורן מיכאל, שישה ימים של מלחמה (כנרת,זמורה-ביתן, דביר, 2004), עמ' 337.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.