Make your own free website on Tripod.com

 

צורמאן Surman صرمان

(אל-עדוניה)

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2285.2783

גובה מעל פני הים :            1,016 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה

מס' תושבים (1967)* :        1,090

תאריך נפילה :                  10.6.1967

יחידה כובשת :                  אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:     (אין)

 

 

כפר סורי הרוס ברמת הגולן, כ-3 ק"מ דרומית-מזרחית לקוניטרה. הכפר שכן על גבעה שגובהה 1,016 מ' מעל פני הים.

בסוף התקופה הרומית היתה כאן עיירה ששטחה הבנוי כלל כמה עשרות דונמים. הכפר יושב מחדש בידי מתיישבים צ'רקסים בסביבות שנת 1878. החוקר הגרמני גוטליב שומאכר (Gottlieb Schumacher) שערך סקר בגולן בשנים 1884-1885 מצא כאן כפר גדול ובו 900 תושבים מעל גיל 10 ו-200 מבנים. בביקורו השני בכפר, בשנת 1913, מצא שומאכר 200 בתים, שגגותיהם עשויים חלקם מרעפים. במפקד 1960 נמנו בכפר 887 תושבים, וב-1967 גדל מספרם לכדי 1,090 נפש.

ביוני 1967 נכבש הכפר בידי הצבא הישראלי והוחרב, למעט כמה בתים והמסגד. הצבא הישראלי נאחז בכפר והקים בשטחו את מוצב מס' 109, כחוליה בשרשרת מוצבים ישראליים לאורך קו שביתת הנשק בגולן. במלחמת אוקטובר 1973 בוצע כאן מאמץ משני של הדיויזיה הממוכנת הסורית מס' 9 לפרוץ אל תוך הגולן הכבוש. עם תחילת המלחמה הופגז המוצב בידי הארטילריה הסורית. את המקום החזיקה מחלקת חי"ר מגדוד 13 של חטיבת גולני, ומחלקת טנקים מגדוד 74 של חטיבה 188. כוח טנקים סורי מחטיבת השריון 52 שהתקדם וניסה לכבוש את המוצב נהדף בידי הטנקים הישראליים, ונסוג בבוקר ה-7 באוקטובר.  כעבור יומיים ניסתה חטיבת השריון הסורית 43 לחדש את ההתקפה בגזרה זו, אך נהדפה בידי כוחות השריון הישראליים.

כל מה שנותר מהכפר הוא מסגד יפה, עם צריח. הריסות של בתי הכפר פזורים מסביב. ביניהם צומחים עצי תאנה, אגוז-מלך, וענבים. כמו כן מצויה באתר, לא רחוק מהמסגד, מכונית נטושה מדגם פג'ו, אשר יש אומרים כי זו מכוניתו של המוכתאר.

 

תמונות

 

הערות:

* מספר התושבים בשנת 1967 חושב לפי נתוני מפקד האוכלוסין 1960 בתוספת 3% ריבוי טבעי לכל שנה.

 

מקורות:

הבר איתן, זאב שיף (עורכים), לקסיקון מלחמת יום הכיפורים (כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2003), הערך "מוצב 109", עמ' 260.

קיפניס יגאל, "המפה הישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים", קתדרה 116 (תמוז תשס"ה), עמ' 117-146.

שור נתן, תולדות הגולן (אפי מלצר, 2002), עמ' 59, 63, 172, 187.

כל מקום ואתר (משרד הבטחון, 1995), הערך "חרבת צרמן", עמ' 137.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.

סיור באתר.