Make your own free website on Tripod.com

 

עיון חמוד 'Uyun Hamud عيون حمود

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2170.2543

גובה מעל פני הים :            350 מ'

נפה (1967) :                   פיק       

מס' תושבים (1967)* :        אין נתונים

תאריך נפילה :                  יוני 1967

יחידה כובשת :                  אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:     (אין)

 

 

כפר סורי נטוש בדרום רמת הגולן, כ-12 ק"מ מצפון לפיק (כיום באיזור מעלה גמלא). ראשיתו בתקופה העת'מאנית. נבנה על חורבות ישוב מהתקופה הרומית והביזנטית, ואבני בניין עתיקות שובצו בבתי הכפר.

 

 

מקורות:

כל מקום ואתר (משרד הבטחון, 1995), הערך "עיון חמוד", עמ' 248.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.