Make your own free website on Tripod.com

 

ואסט Wasit واسط

 

נתונים:

 

נ"צ :                              2187.2827

גובה מעל פני הים :            810 מ'

נפה (1967) :                   קוניטרה

מס' תושבים (1967) :         אין נתונים

תאריך נפילה :                  10.6.1967

יחידה כובשת :                  חטיבה 8

ישובים על אדמות הכפר:     (אין)

 

 

 

כפר סורי נטוש בצפון הגולן, כ-9 ק"מ ממערב לקוניטרה. הכפר שכן על צומת דרכים ראשיות, ושימש כמרכזו של השבט הבדואי ערב אל-פאדל.

ראשיתו של הכפר אינו ידוע. החוקר הגרמני אולריך זטצן (Ulrich Seetzen) הזכיר את שמו של הכפר, בביקורו בגולן ב-1805. בתחילת המאה ה-20 נבנה בכפר ארמונו של מנהיג שבט ערב אל-פאדל האמיר פאעור, ומתיאור משנת 1919 עולה כי בארמון היו שלוש חצרות, כשהראשונה מיועדת להתכנסות פשוטי העם ובהמות הרכיבה, השניה, מפוארת, מיועדת לקבלת אורחים רמי מעלה וכן למגורי האמיר עצמו, והשלישית, מיועדת למגורי הנשים.

הכפר נכבש ב-10 ביוני 1967 בידי יחידות של חטיבה 8, נעזב מתושביו ונהרס. במלחמת 1973 הלחימה לא הגיעה לאיזור זה. במפות הישראליות מסומנות חורבות הכפר תחת השם "חרבת האמיר" וצומת ואסט מכונה "צומת האמיר". עם זאת, השם "ואסט" עדיין שגור בפיהם של ישראלים רבים המכירים את רמת הגולן.

 

 

מקורות:

אורן מיכאל, שישה ימים של מלחמה (כנרת,זמורה-ביתן, דביר, 2004), עמ' 352.

דיין דוד, מחרמון עד סואץ (מסדה, 1967), עמ' 248.

שור נתן, תולדות הגולן (אפי מלצר, 2002), עמ' 132, 181.

כל מקום ואתר (משרד הבטחון, 1995), הערך "חרבת האמיר", עמ' 123.

מפת טיולים וסימון שבילים – החרמון והגולן, קנ"מ 1:50,000, הוצאת החברה להגנת הטבע.