Make your own free website on Tripod.com

 

 

מרכז מידע על הערים והכפרים ההרוסים 
מרכז המידע נמצא בבניה ומתעדכן בהדרגה. בשלב זה קיים מידע על חלק קטן מן הישובים. בחר/י ישוב פעיל מן הרשימה: