Make your own free website on Tripod.com

 

חִ'רְבַּת עַגְ'לַאן  Khirbat 'Ajlan  خربة عجلان

 (אַל-עַמַּארִין – בִּן עַגְ'לַאן)

 

נתונים כלליים

 

נ"צ :                              1238.1088

גובה מעל פני הים :            150 מ'

נפה (1945) :                   באר שבע

מחוז (1945) :                  עזה

שם המקום כיום:               חרבת עגלה

ישובים סמוכים כיום:           איתן

הצג את מפת האיזור

 

שטח

שטח כולל (1945):             אין נתונים

בעלות על הקרקע (1945):   אין נתונים

 

אוכלוסיה

הרכב אתני/דתי:                ערבים מוסלמים (בדואים)

מס' תושבים (1922):          אין נתונים

       "       (1931):           אין נתונים

       "       (1945):           אין נתונים

       "       (1948):           אין נתונים

 

כיבוש וגירוש

תאריך נפילה:                   אוקטובר 1948

מגיני הישוב:                     אין נתונים

יחידה כובשת:                   אין נתונים

תאריך נטישה/גירוש:          אין נתונים

סיבת נטישה:                    ?

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

הוקמו לפני 1948:              (אין)      

הוקמו אחרי 1948:             (אין)

על חורבות הישוב:             (אין)

 

 

תיאור כללי

ח'רבת עג'לאן היה כפר בדואי בצפון הנגב, כ-6 ק"מ דרומית לאל-פאלוג'ה, באיזור ואדי אל-בחירה (נחל ברור). הכפר הוקם על שרידי ישוב עתיק מהתקופה הביזנטית והערבית הקדומה. במרכזו – פרשת דרכים, ובצפונו – קבר שיח'. הבתים היו פזורים על פני שטח נרחב. תושבי הכפר היו בני השבט אל-עמארין – בן עג'לאן, ענף זר במטה אל-ג'באראת, שמוצאו אינו ידוע. חלק מבני השבט התגוררו בסיסמח, כ-8 ק"מ ממזרח. על פי אל-עארף (1937) מספרם של בני השבט היה "קרוב לשבע מאות" ובראשם עמד שיח' סלימאן בן עג'לאן. הם נתפלגו לארבעה חמולות: פואידה, רויתיה, חליסאת ומזאכיר.[1] ככל הנראה מספרם ב-1948 היה מעל 1,000 נפש.

 

1948 - נפילת הכפר

אין בידנו מידע על כיבוש הכפר, אולם על פי מיקומו נראה כי נתפס בידי הצבא הישראלי באוקטובר 1948.

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

אין.

 

מה נשאר מהכפר

הכפר אינו קיים היום, למעט קבר השיח'. רוב תושביו הם ככל הנראה פליטים בירדן, ו/או בגדה המערבית.[2]

 

 

הערות

1. מפות ממשלת המנדט (1942). כל מקום ואתר, שם. אל-עארף, עמ' 128.

2. כל מקום ואתר, שם. טבלת פליטים במפת Palestine Land Society.

 

 

מקורות

אל-עארף עארף, תולדות באר שבע ושבטיה (תרגום: מ. קפליוק, 1937).

כל מקום ואתר (משרד הבטחון, 1995), הערך "חרבת עגלה" (עמ' 134).

מפות ממשלת המנדט (1942) קנ"מ 1:100,000, הדפסה מחודשת 1959.

מפה של נפת באר שבע ב-1948 בהוצאת Palestine Land Society, London (2002).

מפות המרכז למיפוי ישראל, קנ"מ 1:50,000.