Make your own free website on Tripod.com

 

חִ'רְבַּת אַ-סַּוַארִכַּה  Khirbat as-Sawarika  خربة السواركة

 (אַ-סַּוַארִכַּה – בִּן רַפִיע)

 

נתונים כלליים

 

נ"צ :                              1204.1081

גובה מעל פני הים :            110 מ'

נפה (1945) :                   באר שבע

מחוז (1945) :                  עזה

שם המקום כיום:               חרבת שורקה

ישובים סמוכים כיום:           שדה דוד

הצג את מפת האיזור

 

שטח

שטח כולל (1945):             אין נתונים

בעלות על הקרקע (1945):   אין נתונים

 

אוכלוסיה

הרכב אתני/דתי:                ערבים מוסלמים (בדואים)

מס' תושבים (1922):          אין נתונים

       "       (1931):           אין נתונים

       "       (1945):           אין נתונים

       "       (1948):           אין נתונים

 

כיבוש וגירוש

תאריך נפילה:                   ספטמבר-אוקטובר 1948

מגיני הישוב:                     אין נתונים

יחידה כובשת:                   אין נתונים

תאריך נטישה/גירוש:          אין נתונים

סיבת נטישה:                    ?

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

הוקמו לפני 1948:              (אין)      

הוקמו אחרי 1948:             (אין)

על חורבות הישוב:             (אין)

 

 

תיאור כללי

ח'רבת א-סוארכה היה כפר בדואי בצפון הנגב, כ-4 ק"מ מזרחית לכפר בריר. הוקם על שרידי ישוב עתיק ואוכלס בבני השבט א-סוארכה, ומכאן שמו. שבט זה ישב ברובו בסיני ורק חלק קטן ממנו היה בנגב. החלק שישב בנגב נחלק לשני פלגים: א-רפאיעה, אל-מנאיעה. לטענתם הם מזרעו של עכאשה, חברו של הנביא מוחמד. על פי אל-עארף (1937) מספרם היה "חמש מאות" ובראשם עמד השיח' סלימאן בן רפיע. עד 1929 היו חלק משבט א-דקס אך באותה שנה נתפלגו ממנו.[1] ככל הנראה מספרם ב-1948 עמד על קרוב ל-1,000 נפש.

 

1948 - נפילת הכפר

אין נתונים.

 

ישובים יהודיים על אדמות הכפר

אין.

 

מה נשאר מהכפר

הכפר אינו קיים היום. חלק מתושביו חיים כיום במחנה הפליטים ג'באליא שברצועה, וחלק אחר בירדן.

 

 

הערות

1. אל-עארף, עמ' 126-127.

 

 

מקורות

אל-עארף עארף, תולדות באר שבע ושבטיה (תרגום: מ. קפליוק, 1937).

מפות ממשלת המנדט (1942) קנ"מ 1:100,000, הדפסה מחודשת 1959.

מפה של נפת באר שבע ב-1948 בהוצאת Palestine Land Society, London (2002).

מפות המרכז למיפוי ישראל, קנ"מ 1:50,000.