אל-חמה Al-Hamma الحمّة

(חמת גדר)

 

נ"צ :                              2126.2324

נפה (1945) :                  טבריה

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 1,692 דונם

מס' תושבים (1948) :      320 

תאריך נפילה :                10.6.1967

תאריך נטישה/גירוש :      יוני 1967

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)