אל-ג'ורה Al-Jura الجورة

 

נ"צ :                              1078.1194

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 12,224

מס' תושבים (1948) :      2,640

תאריך נפילה :                5.11.1948

תאריך נטישה/גירוש :      5.11.1948

ישובים על אדמות הכפר:  שכונות מערביות של אשקלון