אל-כופרין Al-Kufrein الكفرين

 

נ"צ :                              1614.2199

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 10,882 דונם

מס' תושבים (1948) :      1,010  

תאריך נפילה :                12.4.1948

תאריך נטישה/גירוש :      13.4.1948

ישובים על אדמות הכפר:  מחנה צבאי