אל-מנסי Al-Mansi المنسي

                  (ערב בניחה)

 

נ"צ :                              1663.2224

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 12,272 דונם

מס' תושבים (1948) :      1,310  

תאריך נפילה :                13.4.1948

תאריך נטישה/גירוש :      13.4.1948

ישובים על אדמות הכפר:  מדרך עוז