אל-מנצורה Al-Mansura المنصورة

 

נ"צ :                              1893.2552

נפה (1945) :                  טבריה

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      אין נתונים 

תאריך נפילה :                סוף אוקטובר 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  אין נתונים