אל-מסמיה א-צע'ירה Al-Masmiyya as-Saghira

المسميّة الصغيرة

 

נ"צ :                              1310.1290

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 6,478

מס' תושבים (1948) :      580

תאריך נפילה :                9.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      9.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  כפר הרי"ף, ינון