עקור 'Aqqur عقّور

 

נ"צ :                              1579.1296

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 5,522 דונם

מס' תושבים (1948) :      40

תאריך נפילה :                14.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      14.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)