ערב אום עג'רה 'Arab Umm 'Ajra عرب أمّ عجرة

 

נ"צ :                              1987.2076

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 6,443 דונם

מס' תושבים (1948) :      280 

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  חוות שפעה