ערב אל-עוסאת 'Arab al-'Awassat عرب العوسّات

 

נ"צ :                              1368.1750

נפה (1945) :                  יפו

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      כ-150

תאריך נפילה :                לכל המאוחר אפריל 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  נוה עמל (הרצליה)