ערב אל-בשתוה 'Arab al-Bashatiwa عرب البشتوة

 

נ"צ :                              2025.2205

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      1,810 

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      16.5.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  נוה אור, ירדנה