ערב אל-ג'האלין 'Arab al-Jahalin عرب الجهالين

 

נ"צ :                              1750.0850

נפה (1945) :                  חברון

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      אין נתונים

תאריך נפילה :                מרץ 1949

תאריך נטישה/גירוש :      מאי 1950

ישובים על אדמות הכפר:  ערד