ערב א-סואלמה 'Arab as-Sawalima عرب السوالمة

 

נ"צ :                              1353.1693

נפה (1945) :                  יפו

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 5,942

מס' תושבים (1948) :      870

תאריך נפילה :                30.3.1948

תאריך נטישה/גירוש :      30.3.1948

ישובים על אדמות הכפר:  נוה שרת, קרית עתידים, צהלה, רמות צהלה,

רמת החיל (תל אביב), נוה מגן (רמת השרון)