ערב א-זביד 'Arab az-Zubeid عرب الزبيد

 

נ"צ :                              2040.2761

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 2,168 דונם (משותף עם מלאחה)

מס' תושבים (1948) :      970 (כולל מלאחה)

תאריך נפילה :                אפריל/מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      20.4.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)