ערתוף 'Artuf عرتوف

 

נ"צ :                              1502.1306

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 403 דונם

מס' תושבים (1948) :      380

תאריך נפילה :                18.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      18.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  נחם, הרטוב