א-סאפריה As-Safiriyya السافريّة

 

נ"צ :                              1360.1556

נפה (1945) :                  יפו

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 12,842

מס' תושבים (1948) :      3,350

תאריך נפילה :                20.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  תוחלת, כפר חבד, צפריה, חלק מראשון לציון