א-צאלחיה As-Salihiyya الصالحيّة

 

נ"צ :                              2075.2859

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 5,607 דונם

מס' תושבים (1948) :      1,660

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      25.5.1948 (ל)

ישובים על אדמות הכפר:   כפר בלום (1943)