א-צרפנד As-Sarafand الصرفند

 

נ"צ :                              1443.2281

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 5,409 דונם

מס' תושבים (1948) :      320 

תאריך נפילה :                16.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      16.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  צרופה