א-סואפיר אל-ע'רביה As-Sawafir al-Gharbiyya

السوافير الغربيّة

 

נ"צ :                              1220.1231

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 7,523

מס' תושבים (1948) :      1,130

תאריך נפילה :                18.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      18.5.1948

ישובים על אדמות הכפר:  מרכז שפירא, משואות יצחק