א-סינדיאנה As-Sindiyana السنديانة

 

נ"צ :                              1503.2182

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 15,172 דונם

מס' תושבים (1948) :      1,370  

תאריך נפילה :                12.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      12.5.1948

ישובים על אדמות הכפר:  אביאל