א-שונה Ash-Shuna الشونة

 

נ"צ :                              1959.2570

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 3,660 דונם

מס' תושבים (1948) :      190

תאריך נפילה :                אוקטובר 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)