ברברה Barbara بربرة

 

נ"צ :                              1102.1147

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 13,978

מס' תושבים (1948) :      2,630

תאריך נפילה :                5.11.1948

תאריך נטישה/גירוש :      5.11.1948

ישובים על אדמות הכפר:  מבקיעים