ברפיליה Barfiliya برفياية

 

נ"צ :                              1490.1464

נפה (1945) :                  רמלה

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 7,134 דונם

מס' תושבים (1948) :      800

תאריך נפילה :                15.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      14.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  חלק ממודיעין