ברת קיסאריה Barrat Qisarya برّة قيسارية

 

נ"צ :                              1423.2124

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      אין נתונים  

תאריך נפילה :                לכל המאוחר אפריל 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  אור עקיבא