בית סוסין Bit Susin  بيت سوسين

 

נ"צ :                              1485.1348

נפה (1945) :                  רמלה

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 6,481 דונם

מס' תושבים (1948) :      230

תאריך נפילה :                28.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      20.4.1948

ישובים על אדמות הכפר:  תעוז