בירכת רמדאן Birket Ramadan بركة رمضان

 

נ"צ :                              1375.1835

נפה (1945) :                  טול כרם

מחוז (1945) :                שומרון

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      אין נתונים 

תאריך נפילה :                לכל המאוחר אפריל 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)