דלאתה Dallata  دلاّتة

 

נ"צ :                              1970.2698

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 9,074 דונם

מס' תושבים (1948) :      390

תאריך נפילה :                30.10.1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  דלתון