דיר עמר Deir 'Amr  دير عمرو

 

נ"צ :                              1591.1317

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 3,072 דונם

מס' תושבים (1948) :      10

תאריך נפילה :                14.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      כנראה 14.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  איתנים