דיר נח'אס Deir Nakhas  دير نخّاس

 

נ"צ :                              1427.1137

נפה (1945) :                  חברון

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 14,476 דונם

מס' תושבים (1948) :      660

תאריך נפילה :                29.10.1948

תאריך נטישה/גירוש :      29.10.1948

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)