דיר סניד Deir Suneid دير سنيد

 

נ"צ :                              1078.1093

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 6,081

מס' תושבים (1948) :      800

תאריך נפילה :                נובמבר 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)