דימרה Dimra دمرة

 

נ"צ :                              1090.1075

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 8,492

מס' תושבים (1948) :      570

תאריך נפילה :                נובמבר 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  ארז