הראוי Harrawi هرّاوي

(ערב אל-חמדון)

 

נ"צ :                              2029.2773

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 3,726 דונם

מס' תושבים (1948) :      240

תאריך נפילה :                אפריל/מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)