חתא Hatta حتّا

 

נ"צ :                              1254.1178

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 5,305

מס' תושבים (1948) :      1,060

תאריך נפילה :                18.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      18.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  אלמה, חלק מרוחה